APDROŠINĀŠANAS PRASĪBAS

Veicot lidojumus ar bezpilota gaisa kuģiem, tālvadības pilota vai tehniskas kļūmes dēļ var ciest trešās personas. Piemēram, kontroli zaudējis vai krītošs bezpilota gaisa kuģis var savainot cilvēkus vai sabojāt citai personai piederošu īpašumu. Nodarītie zaudējumi var būt tieši (piemēram, bezpilota gaisa kuģis uzkrīt kādai personai vai ietriecas automašīnā) un netieši (piemēram, bezpilota gaisa kuģis ietriecas automašīnas vējstiklā, kā rezultātā tiek izraisīta autoavārija ar nopietnām sekām, vai nekontrolēti aizlidojuša bezpilota gaisa kuģa dēļ lidostā tiek traucēta gaisa kuģu pacelšanās/nosēšanās).

Ja nav veikta vispārējā civiltiesiskā apdrošināšana pret zaudējumiem, kurus bezpilota gaisa kuģis varētu radīt trešās personas veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi, izmaksas, lai atlīdzinātu radītos zaudējumus (īpaši, ja šādos gadījumos ir iesaistīta pilotējamā aviācija), var būt ļoti augstas. Bezpilota gaisa kuģu lietotājiem ir jāizvērtē nepieciešamību apdrošināt riskus, kas saistīti ar veiktajiem lidojumiem, pat, ja to neparedz normatīvā regulējuma prasības.

Vispārējās civiltiesiskās apdrošināšanas prasība Eiropas Savienībā ne vienmēr ir obligāta, ja bezpilota gaisa kuģa masa ir zem 20kg. Regulējums paredz, ka to nosaka katras Eiropas Savienības valsts nacionālās prasības. Ja bezpilota gaisa kuģa lidojumus veicat ārvalstīs, nepieciešams pārliecināties par attiecīgajā valstī noteiktajām prasībām.

lv_glag

APDROŠINĀŠANAS PRASĪBAS LATVIJĀ

Apdrošināšanas prasības Latvijā nosaka Likuma “Par aviāciju” 117.10 pants. “Bezpilota gaisa kuģu sistēmu apdrošināšana”.

Savukārt konkrētākus vispārējos civiltiesiskās atbildības minimālos limitus par zaudējumiem, kurus bezpilota gaisa kuģis varētu radīt trešās personas veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi, un atkāpes no apdrošināšanas prasībām – 2021.gada 29.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.447 “Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu bezpilota gaisa kuģu lidojumiem”, paredzot, ka, lai veiktu bezpilota gaisa kuģu lidojumus Latvijas Republikas gaisa telpā, bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatants vai bezpilota gaisa kuģa īpašnieks apdrošina savu vispārējo civiltiesisko atbildību pret zaudējumiem, kurus bezpilota gaisa kuģis varētu radīt trešās personas veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi, ievērojot vismaz šādus minimālos atbildības limitus:

NO 2022.GADA 1.JANVĀRA

<250g | <19m/s

(neatkarīgi no darbības kategorijas)

Civiltiesiskā apdrošināšana nav obligāta

Atvērtā kategorija

(A1 un A2 apakškategorijā*)

Minimālais atbildības limits:
50 000 EUR

* – ja lidojumi tiek veikti vismaz 150m horizontālā attālumā no dzīvojamām, tirdzniecības, rūpniecības vai atpūtas teritorijām, kur tiek pamatoti pieņemts, ka trešās personas netiks apdraudētas (A3 apakškategorijas ietvaros), minimālais atbildības limits nav noteikts

Specifiskā kategorija

Minimālais atbildības limits: 
Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 785/2004 par apdrošināšanas prasībām
(~850 000 EUR)

>20kg

(neatkarīgi no darbības kategorijas)

Minimālais atbildības limits: 
Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 785/2004 par apdrošināšanas prasībām
(~850 000 EUR)

Šīs prasības netiek piemērotas lidmodeļu lidojumiem, kuru kopējā pacelšanās masa ir mazāka par 20 kg un ar kuriem tiek veikti lidojumi lidmodeļu sporta organizāciju un biedrību noteiktajā kārtībā.

Scroll to Top