SPECIFISKĀ KATEGORIJA

Specifiskajā kategorijā ietilpst bezpilota gaisa kuģu lidojumi, kas ir ārpus atvērtajai kategorijai noteiktajiem ierobežojumiem.
Piemēram, lidojumi:

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

PAAUGSTINĀTA RISKA BEZPILOTA GAISA KUĢU LIDOJUMU ATĻAUJAS

Paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģu lidojuma atļaujas ar tajās norādīto derīguma termiņu līdz 2021. gada 1. jūlijam, kas izsniegtas saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 13. augusta noteikumiem Nr. 368 “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumi“, ir spēkā līdz 2021.gada 31.decembrim (termiņš pagarināts ar Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.437 “Specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu sertifikācijas un uzraudzības kārtība“) un derīgas tikai Latvijas teritorijā.

Atbilstoši jaunajam regulējumam paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģu lidojumu atļaujas vairs netiek izsniegtas.

Jebkura atkāpe no atvērtajai kategorijai noteiktajiem ierobežojumiem ir uzskatāma par darbību specifiskajā kategorijā, kurā jāsaņem ekspluatācijas atļauja saskaņā ar Regulas (ES) 2019/947 12.pantu.

Vienlaikus jaunais regulējums paredz, ka vairākos gadījumos, kad agrāk bija nepieciešama paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģu lidojumu atļauja, šobrīd to vairs nevajag – lidojumus atļauts veikt, ievērojot regulējumā vai konkrētajā vietā (UAS ģeogrāfiskajā zonā) noteiktos nosacījumus. Tas neizslēdz nepieciešamību saņemt cita veida atļaujas/saskaņojumus vai lidojumus koordinēt ar VAS “Latvijas gaisa satiksme”.

Scroll to Top